Verdigrunnlag

Bergstad Nyheter er en fri og uavhengig nettavis som følger den norske pressens omforente etiske regelverk gjennom Redaktørplakaten (lenke) og Vær Varsom-plakaten (lenke).
Bergstad
Nyheter har ikke bindinger til noen organisasjon eller politisk bevegelse, og Bergstads redaktører har ingen redaksjonelle føringer fra annonsører eller eiere.