Foto: CERN | Medipix Den nye CERN-teknologien som foreløpig har fått navnet Medipix fungerer som et kamera som oppdager og teller individuelle partikler som kolliderer med andre partikler mens lukkeren er åpen. Dette gjør det mulig å skape bilder i farger med høy oppløsning og høy kontrast.

Revolusjonerende bildediagnostikk er utviklet av CERN

Gir verdens første tredimensjonale fargerøntgen til medisinsk bruk

Et team av forskere fra New Zealand har utført den aller første 3-D-fargerøntgen på et menneske. Bildene ble til med hjelp av en unik teknikk som lover å forbedre feltet for medisinsk diagnostikk i følge Europas CERN-fysikklaboratorium som står bak avbildningsteknologien.

Den nye scanneren er basert på den tradisjonelle svart-hvitt-røntgen men inneholder partikkelsporingsteknologi utviklet for CERNs Large Hadron Collider. Det var denne som i 2012 oppdaget den unnvikende Higgs Boson-partikkelen.

“Denne fargekartingen med røntgenbilder kan gi klarere og mer nøyaktige bilder og hjelpe leger til å gi pasientene mer nøyaktige diagnoser,” i følge en ansatt i CERN.

Den nye CERN-teknologien som foreløpig har fått navnet Medipix fungerer som et kamera som oppdager og teller individuelle partikler som kolliderer med andre partikler mens lukkeren er åpen. Dette gjør det mulig å skape bilder i farger med høy oppløsning og høy kontrast.

Maskinens “små piksler og nøyaktig energiløsning betyr at dette nye bildeverktøyet kan skape bilder som ikke noe annet bildeverktøy kan oppnå,” sier utvikler Phil Butler fra Universitetet i Canterbury.

Ifølge CERN viser bildene veldig tydelig forskjellen mellom bein, muskel og brusk men også for ekspempel plasseringen og størrelse på kreftsvulster.

Teknologien blir kommersialisert av New Zealand-firmaet MARS Bioimaging som er knyttet til universitetene i Otago og Canterbury som bidro til å utvikle den.

Bergstad Nyheter

Verdt å lese