12 nov 2017 11.47 am

Høyre foreslår å utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere…