Meyer avtrer som SSB-sjef ved midnatt

NTB scanpix SSB-sjef Christine Meyer skal ha krevd etterlønn i to år for å fratre som toppsjef.

Finansdepartementet og SSB-sjef Christine Meyer ble søndag enige om en avtale. Meyer fratrer stillingen ved midnatt.

Det kommer frem i en pressemelding NTB har mottatt.

– Det er tre hensyn jeg har vært opptatt av å ivareta gjennom avtalen. Aller viktigst har det vært å få en rask avklaring med Finansdepartementet for å skape ro i SSB. Dernest har jeg stilt krav om at det ikke skal være noen form for klausul som innebærer at jeg ikke kan snakke fritt etter at avtalen er inngått, sier Meyer pressemeldingen.

– Det tredje hensynet som har vært viktig for meg er at det gjennom avtalen ikke gis et inntrykk av at Finansdepartementet hadde grunnlag for å gå til oppsigelse, sier hun videre.

I pressemeldingen kommer utdypende informasjon om sluttavtalen, som er som følger:

«Avtalen er inngått med Finansdepartementet og inneholder følgende elementer:

  • Nåværende lønn, inkludert pendlertillegg (utgjør 1,6 millioner kroner, journ. anm.) de første seks månedene, det vil si fra 12. november til 31. mai 2018.
  • Nåværende lønn, eksklusiv pendlertillegg (utgjør 1,4 millioner kroner, journ. anm.) og med avkorting mot lønn- og næringsinntekt over 10.000 fra 1. juni til 15. november 2018.
  • Dekning av flyttekostnader begrenset til 30.000 kroner.
  • Dekning av advokatbistand etter regning begrenset oppad til et salær pålydende 175.000 kroner.