Politiet på Gardermoen bevæpnes

Foto: Cornelius Poppe | NTB scanpix Pressekonferanse med justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen, politidirektør Odd Reidar Humlegård og politimester Steven Hasseldal om bevæpning av politiet.
OBS! Nyheter er ferskvare. Denne artikkelen er ikke oppdatert på 2 år. Fortsett gjerne å lese men ha i minne at den kan innholde utdatert eller direkte feil informasjon.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) opplyste om avgjørelsen på en pressekonferanse torsdag formiddag. Han viste til at skadepotensialet ved en terrorhendelse på Gardermoen er stort.

 

– Derfor er det viktig at politiet i en skarp situasjon raskest mulig er i stand til å skadebegrense en slik hendelse. Det vil vi gjøre ved å bevæpne, sa han.

Justisministeren forklarte at lovverket i dag kun åpner for midlertidig bevæpning, og at de nye reglene for Gardermoen derfor i første omgang vil gjelde i en periode på tre måneder som kan forlenges.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård var også til stede på pressekonferansen. Han varslet at direktoratet kommer til å foreslå at tiltaket gjøres permanent.

– Det er viktig å få dette på plass. Vi vet ikke når permanente ordninger kommer, men dette begynte å haste, sa han.

I mars anbefalte et statlig utvalg en videreføring av dagens ordning med ubevæpnet politi i Norge, og hvor våpnene lagres i bilene. Utvalget ønsket heller ikke bevæpning på Gardermoen og begrunnet dette med faren for at terrorister skal finne andre mål, og at risikoen dermed forflyttes. Politidirektoratet skal levere sitt høringssvar angående anbefalingene i desember.

Torsdag gikk Avinor ut og sa at de ønsker at politiet på alle de store flyplassene i Norge skal være bevæpnet til enhver tid.

Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen sier til NRK at trusselsituasjonen i verden tilsier at politiet på de store flyplassene i Norge bør være bevæpnet til enhver tid.

– Gardermoen er selvfølgelig nøkkelen, men vi mener også at på de største flyplassene vi har, bør politiet være bevæpnet, sier han.

PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland sa onsdag at hun mener dagens trusselbilde krever et bevæpnet politi på grunn av mer jihadistisk terror.

– Det er et økt antall hendelser. Vi ser at disse hendelsene forøves mot den generelle befolkningen, med virkemidler som bil, kniv, øks eller skytevåpen, hvor det er nødvendig med rask reaksjon fra politiet for å stanse pågående terrorhendelser, sa PST-sjefen.


OBS! Nyheter er ferskvare. Denne artikkelen er ikke oppdatert på 2 år. Fortsett gjerne å lese men ha i minne at den kan innholde utdatert eller direkte feil informasjon.